Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XHKT0015 VAO3c Keskiajan peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Vastuuhenkilö
Kirsi Salonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa keskiajaksi kutsutun ajanjakson n. 300-1500 peruskronologian ja niiden erot Euroopan eri maissa ja saa kattavan kuvan keskiajan historiasta ja kulttuurista sekä niihin liittyvistä tärkeimmistä instituutioista.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijat keskiajan historiaan, elämän eri osa-alueisiin. Opintojaksossa keskitytään modernin eurooppalaisen kulttuurin keskiaikaisiin juuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luennot tai kirjatentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

KL1 tai KL2

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.