Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0046 KL4.2/AL4.2/KSP3.7 Koulutuksen arviointi ja arviointitutkimus 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: professori Heikki Silvennoinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee koulutuksen arvioinnin ja arviointipolitiikan yhteiskunnalliset taustat ja arvioinnin kriittistä tutkimusta ja sen lähestymistapoja. Opiskelija tuntee arviointipolitiikan tutkimusta ja keskeiset tutkijat. Opiskelija on perehtynyt koulutuksen arvioinnin vaikuttavuuteen ja vaikutuksiin sekä ei-aiottuihin ja tarkoittamattomiin seurauksiin.

Sisältö

Koulutuksen arvioinnin tutkimus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Vuorenmaa, M. 2001. Ikkunoita arvioinnin tuolle puolen: uusia avauksia suomalaiseen koulutusta koskevaan evaluaatiokeskusteluun. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education. Psychology and Social Research 176.

2. Arviointiyhdistyksen suplementti Hallinnon Tutkimus -lehden numerossa 3/2006, s. 60–126. (saatavissa Nelli-portaalista)

3. Arviointiyhdistyksen suplementti Hallinnon Tutkimus -lehden numerossa 4/2010, s. 283–346. (saatavissa Nelli-portaalista)

4. Seuraavat artikkelit:

Welch, A. 1998. The cult of efficiency in education: Comparative reflections on the reality and the rhetoric. Comparative education 34(2), 157−175. JA

Hargreaves, A., Earl, L. & Schmidt, M. 2002. Perspectives on alternative assessment reform. American educational research journal 39(1), 69−95.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
AL4 Erityisalat II; Sovellukset (Aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden laitos
KL4 Erityisalat II; Sovellukset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
KSP3 Sisältöopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos