Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0047 KL4.3/AL4.3/KSP3.8 Kouluvalintapolitiikka 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistotutkija Piia Seppänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija näkee perheiden kouluvalinnan yhtenä politiikoista, joilla lapset sijoittuvat kouluihin, sekä osaa erotella erilaista suhtautumista tähän politiikkaan. Opiskelija osaa tarkastella opintojaksolle valittujen lähteiden kautta, miten kouluvalinta liittyy yhteiskunnan ja kaupunkirakenteen kerrostuneisuuteen. Opiskelija osaa erottaa kouluvalinta-ilmiön yleisiä piirteitä ja vaikutuksia, vaikka lähteiden tutkimukset sijoittuvat eri maihin.

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentti tai essee (otsikoi itse) artikkeleista:

1. Bunar, N. 2010. Choosing for quality or inequality: current perspectives on the implementation of school choice policy in Sweden. Journal of Education Policy 25 (1), 1–18.

2. Östh, J., Andersson, E. & Malmberg, B. 2013. School choice and increasing performance difference: A counterfactual approach. Urban studies 50 (2) 407–425.

3. Reay, D. & Lucey, H. 2003. The limits of ‘choice’: children and inner city schooling. Sociology 37 (1), 121-142.

4. Raveaud, M., & van Zanten, A. 2007. Choosing the local school: middle class parents' values and social and ethnic mix in London and Paris. Journal of Education Policy 22 (1), 107-124.

TAI

James, D., Reay, D., Crozier, G., Beedell, P., Hollingworth, S., Jamieson, F. & Williams, K. 2010. Neoliberal policy and the meaning of counterintuitive middle-class school choices. Current sociology 58 (4), 623–641.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
AL4 Erityisalat II; Sovellukset (Aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden laitos
KL4 Erityisalat II; Sovellukset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
KSP3 Sisältöopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos