Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0052 KL4.5/AL4.5 Yliopisto-opetus ja -oppiminen 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tuntiopettaja Mirka Mäkinen-Streng

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt yliopisto-opetukseen ja oppimiseen valitsemastaan näkökulmasta sekä kirjoittanut valitsemastaan aiheesta esseen.

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Esseen pituus 16-18 tekstisivua. Esseen suorittamisesta ja näkökulmasta tulee sopia tarkemmin vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Käytettävä vähintään yhtä lähdettä kustakin kohdasta:

1. Marton, F., Hounsell, D. and Entwistle, N., (eds.) The Experience of learning: Implications for teaching and studying in higher education. 3rd (Internet) edition. Edinburgh: University of Edinburgh, Centre for teaching, learning and assessment. Verkkojulkaisu:  http://www.tla.ed.ac.uk/resources/EoL.html

TAI

Richardson, J. T. E. 2000. Researching student learning. Approaches to studying in campusbased and distance education. Philadelphia: Society for research into higher education & Open university press.

TAI

Tynjälä, P., Välimaa, J. & Boulton-Lewis, G. (eds.) 2006. Higher education and working life: collaborations, confrontations and challenges. Oxford & Amsterdam: Elsevier.

JA

2. Olkinuora, E. & Lonka, K. (eds.) 2004. Educational psychology review: Special Issue to the memory of Paul Pintrich. Educational psychology review 16 (4), 299-424.

TAI

Atjonen, P. (toim.) 2008. Kasvatus: Kvantitatiiviset menetelmät -teemanumero. Kasvatus 39 (2), 105–154, 176–186. Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.

JA

3. Murtonen, M. 2005. Learning of quantitative research methods. University students' views, motivation, and difficulties in learning. Turku: Publications of university of Turku, Annales Universitatis Turkuensis, B: 287.

TAI

Helle, L. 2007. Exploring project-based learning in higher education: the interplay between teacher regulation and student self-regulation of learning. Turku: Publications of university of Turku, Annales Universitatis Turkuensis, B: 302.

TAI

Lindberg, M. 2008. Diverse routes from school, via higher education, to employment. Research unit for the sociology of education. Turku : Turun yliopisto. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 70. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-3518-5

JA

4. Biggs, J. & Tang, C. 2007. Teaching for quality learning at university. Third edition. Maidenhead: McGraw-Hill/Society for research into higher education & Open university press.

TAI

Murtonen, M., Rautopuro, J. & Väisänen, P. (eds.) 2007. Learning and teaching of research methods at university. Turku: Finnish educational research association. Research in educational sciences 30.

TAI

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYpro.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
AL4 Erityisalat II; Sovellukset (Aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden laitos
KL4 Erityisalat II; Sovellukset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos