Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0099 KL4.6/AL4.7 Osaaminen, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuu työorganisaatioissa 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tuntiopettaja Pertti Laine ja lehtori Annukka Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt työorganisaatioiden henkilöstökysymyksiin ja hän tuntee tämän hetken ajankohtaisimmat ja strategisesti merkittävimmät haasteet: strategisen osaamisen kehittämisen, henkilöstön hyvinvoinnin turvaamisen ja kehittämisen sekä organisaatioiden sosiaalisen vastuullisuuden kehittämisen haasteet. Hän tuntee näiden haasteiden taustalla olevat keskeiset teoreettiset näkemykset ja osaa arvioida kriittisesti näiden teorioiden soveltamisen mahdollisuuksia.

Sisältö

- mitä merkitsee strategisuus henkilöstöjohtamisessa
- osaamisen kehittäminen ja osaamisen johtaminen
- henkilöstön hyvinvointi ja sen merkitys
- yritysvastuullisuuden ymmärtäminen vastuuna henkilöstöstä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit.

Lisätietoja

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen lisäksi opintojakso kuuluu Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
AL4 Erityisalat II; Sovellukset (Aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden laitos
KL4 Erityisalat II; Sovellukset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos