Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0039 KL3.3/AL3.5 Kasvatusajattelun klassikot 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: erikoistutkija Juhani Tähtinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatusalaan liittyvän tradition ja menneisyyden merkityksen tärkeyden kasvatusalan, pedagogiikan ja kasvatustieteen ymmärtämiseksi. Opiskelija on tutustunut yhteen tai useampaan alan klassikkoon ja niitä käsitteleviin tulkintoihin ja on syventänyt tietämystään myös näiden pedagogisesta ajattelusta ja niiden merkityksestä ja suhteesta nykyajan kasvatusajatteluun.

Sisältö

- kasvatusalan klassikoiden kasvatusajattelun lähtökohdat ja perusteet
- klassikoiden tulkinta ihmisestä, kasvusta ja oppimisesta
- klassikoiden tulkinta koulujen ja koulutuksen merkityksestä yhteiskunnassa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Mikäli opiskelija valitsee suoritusmuodoksi tutkielmaesseen, sovitaan esseen aihe opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Huhmarniemi, R., Skinnari, S. & Tähtinen, J. (toim.) 2001. Platonista transmodernismiin: juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 2.

TAI

Tähtinen, J. & Skinnari, S. (toim.) 2007. Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 29.

JA

2. Jokin vapaasti valittava teos kasvatusajattelun ”klassikolta” esimerkiksi: Platon, Aristoteles, Augustinus, Locke, Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Schiller, Hegel, Herbart, Tolstoi, Key, Dewey, Freire, Freinet, Montessori, Steiner, Cygnaeus, Snellman, Salomaa, Cleve, Ahlman, Hollo, Haavio.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille tai JOO-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos
KL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos