Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA3076 KL3.7/AL3.8/EL3.6 Saamelainen kasvatus ja koulutus kulttuurisen ident. rakentajina 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
KTL: tuntiopettaja Lilja Aikio

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tutustunut Suomen alkuperäiskansan kasvatusperinteeseen, heidän koulutuksensa vaiheisiin ja niiden merkityksiin toiseuden ja kulttuurisen identiteetin rakentajina.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Mikäli opetusta järjestetään: luento-opetus 12 tuntia, muutoin kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti tai mikäli opetusta järjestetään, osallistuminen opetukseen: Luento-opetus 12 tuntia.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Keskitalo, P. 2010. Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin. Lapin yliopisto Dieđut 1. Rovaniemi.

2. Opettajan myöhemmin ilmoittamia artikkeleja.

Kirjallisuus jaetaan verkkoympäristö Moodlessa ja/tai ensimmäisellä luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos
KL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos