Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0027 KL3.9/AL3.10 Ammatit, koulutus ja yhteiskunta 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Anne Laiho

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää professiososiologian peruskysymyksiä
- tuntee professiososiologian tutkimustraditioita
- osaa analysoida professiososiologisia tutkimuksia.

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään yksi kohta seuraavasta kirjallisuudesta:

1. Svensson, L. &  Evetts, J. (toim.) 2010. Sociology of professions. Continental and Anglo-Saxon traditions. Daidalos.

2. Freidson, E. 2001. Professionalism: The third logic. London: Polity.

JA

yksi kohta seuraavasta kirjallisuudesta:

1. Svensson, L. & Evetts, J. (toim.) 2003. Conceptual and comparative studies of continental and Anglo-American professions. Göteborg University. The department of sociology. Research report no. 129.

2. Wrede, S. ym. 2008. Care work in crisis. Reclaiming the Nordic ethos of care. Malmö: Studentlitteratur.

3. Henriksson, L. & Wrede, S. (toim.) 2004. Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus.

4. Laiho, A. & Ruoholinna, T. (toim.) 2011. Terveysalan ammatit ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos
KL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos