Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XHKT0015 VAO3c Keskiajan peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Vastuuhenkilö
Kirsi Salonen HKT-laitos)

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa keskiajaksi kutsutun ajanjakson n. 300-1500 peruskronologian ja niiden erot Euroopan eri maissa ja saa kattavan kuvan keskiajan historiasta ja kulttuurista sekä niihin liittyvistä tärkeimmistä instituutioista.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijat keskiajan historiaan, elämän eri osa-alueisiin. Opintojaksossa keskitytään modernin eurooppalaisen kulttuurin keskiaikaisiin juuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Kirjatentti tai luennot ja siihen liittyvä etukäteistehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

SL 2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

J. M. Bennett, Medieval Europe: A Short History (11th edn., 2011 tai uudempi painos).

M. Räsänen, R. Välimäki ja M. Kaartinen (toim.), Turun tuomiokirkon suojissa. Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Historia Mirabilis 8. Turku 2012 (tai uudempi painos), sivut 19-102.

M. Lamberg, A. Lahtinen ja S. Niiranen (toim.), Keskiajan avain. SKS, sivut 39-65, 444-527.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma