Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1235 VAO3d Uuden ajan alun peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Marjo Kaartinen (Kulttuurihistoria)

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa uuden ajan aluksi kutsutun ajanjakson n. 1500-1800 aikakausiluonteen, eurooppalaisen historian perusteet, ja saa kattavan kuvan niistä keskeisistä piirteistä, jotka määrittivät ihmisten elämää uuden ajan alussa.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa uuden ajan alun arkeen, ruumillisuuteen ja itseymmärrykseen. Opintojaksossa perehdytään myös niihin tapoihin, joilla uuden ajan alussa hahmotettiin maailmaa ja sen rajoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luennot tai kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

KL1 tai KL2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

M. Kaartinen, Arjesta ihmeisiin. Eliitin kulttuurihistoriaa 1500-1800-luvun Euroopassa. 2006.

M. Räsänen, R. Välimäki ja M. Kaartinen (toim.), Turun tuomiokirkon suojissa. Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Historia Mirabilis 8. Turku 2012 (tai uudempi painos), sivut 105-214.

E.J. Holmberg: Jews in the Early Modern English Imagination. A Scattered Nation. Ashgate 2012.

J. Eilola (toim.), Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta. 2009, sivut 185-323.

 

Lisätietoja

Kohdan voi korvata Åbo Akademissa vuosittain järjestettävällä Grundkurs II: 1500-1700-talen -kurssilla (6 op) (http://web.abo.fi/up/hf/Historia.pdf).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma