Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033015 MAS1.1/KVS2.1 Markkinointitutkimus 3 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Harri Terho ja Helena Rusanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson ensimmäisen osio perehdyttää opiskelijan kyselytutkimuksen tekemiseen sekä kvantitatiivisten menetelmien soveltamiseen tieteellisessä tutkimuksessa. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuden tehdä korkeatasoinen tutkimusraportti ja kvantitatiivisiin menetelmiin perustuva Pro gradu -tutkielma.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakaantuu kolmeen osaan: 1) luennot, 2) tutkimussuunnitelman laatiminen ja kyselyaineiston keruu, 3) tutkimusraportin tekeminen kurssilla sovittujen ohjeiden mukaisesti. Kurssilla käydään läpi kyselytutkimuksen tekemisen keskeiset kohdat mm. tutkimuskysymysten ja teorian rooli kvantitatiivisessa tutkimuksessa, teoriakäsitteiden mittaaminen, toimivan kysymyslomakkeen suunnittelu, tutkimusaineistojen kerääminen sekä keskeisten analyysimenetelmien käyttö markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan tutkimustraditioiden näkökulmista. Kurssilla laaditaan tutkimussuunnitelma luentojen pohjalta, toteutetaan kyselytutkimus käytännössä keräämällä empiirinen aineisto sekä tekemällä tutkimusraportti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Ryhmätyöskentely

III periodilla luennot, 16t (Terho)
III periodilla itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt ryhmissä
IV periodilla tutkimusraportin ohjausta 14t harjoitusryhmissä (ryhmät 1-4 Kantola, Rusanen)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy 1) tentin, 2) kurssitehtävien sekä 3) tutkimusraportin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

III-IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Osan 1 luennoitsijan osoittamat materiaalit (luennot ja lisämateriaali)

Lisätietoja

Opintojakson voivat suorittaa vain markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA033011 MAS2.1/KVS2.1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet