Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1177 A3.1. Tiedonhaku ja hallinta 3 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Tapio Onnela

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti hakea tietoa tietoverkoista, kirjastoista ja sähköisistä arkistoista. Hän osaa kriittisesti analysoida hakemansa tiedon luonnetta ja pystyy käyttämään sähköisiä aineistoja hyväkseen opinnoissaan.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan tiedeyhteisön sähköisiä kommunikointitapoja, sähköisten lähteiden problematiikkaa sekä digitalisoitumista historiantutkimuksen kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Verkkokurssi / Itsenäinen työskentely. Ilmoittautuminen lukukausien alussa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Lisätietoja

Mikäli kurssi on suoritettu toisen historia-aineen aineopintoihin, kurssi suoritetaan tekemällä ylimääräinen tiedonhankintatehtävä, josta sovitaan kulttuurihistorian yliopisto-opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3 Kulttuurihistorian metodologia (Kulttuurihistoria)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma