Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0260 A3.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat 4 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Luentojen, harjoitustyön ja seminaarityöskentelyn kautta opiskelija tutustuu lähdeaineistoihin ja saavuttaa valmiudet ymmärtää ja soveltaa kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä, peruskäsitteitä ja teoreettisia lähtökohtia.

Sisältö

Opintojakso käsittelee kulttuurihistoriallisen tutkimuksen menetelmiä ja teorioita. Se perehdyttää kulttuurihistoriallisen työskentelyn yleisiin periaatteisiin ja käytäntöihin, kysymyksenasetteluihin ja lähdeaineistojen käyttöön. Opintojaksolla pohditaan kulttuurihistorioitsijan/kulttuurihistorian näkökulmaa historiallisiin ja kulttuurisiin tutkimusongelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luentotentti, seminaarityöskentelyyn osallistuminen, harjoitustyö ja oheislukemistoon perehtyminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Toim. Asko Nivala ja Rami Mähkä. 2012, 2012.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3 Kulttuurihistorian metodologia (Kulttuurihistoria)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma