Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1174 A3.3. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kulttuurihistorian perusopintojen P3 (Kulttuurihistorian aikakaudet)/Historian perusopintojen P3 (Näkökulmia historiaan).

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tiedekirjoittamisen lähtökohdat ja tunnistaa sen eri muotojen (tieteellinen artikkeli, essee, popularisoiva esitys, kritiikki) keskeiset tavoitteet. Opiskelija osaa arvioida kulttuurihistorian tiedekirjoittamista ja soveltaa saamaansa palautetta omiin teksteihinsä.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä niitä taitoja, jotka on opittu kohdassa A3.2. Luennot käsittelevät tiedekirjoittamisen yleisiä piirteitä, lajeja ja tyylejä sekä näkökulmien, tutkimuskysymysten, kontekstien ja vastaanoton merkitystä kaikessa tiedekirjoittamisessa. Omissa kirjoitustöissä ja harjoitustyöryhmissä harjoitellaan luennoilla opittua syventyen alkuperäislähteiden ja tutkimuskirjallisuuden käyttöön sekä tiedekirjoittamisen keskustelevaan arviointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus, itsenäinen työskentely ja projektiryhmät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyö(t) + osallistuminen kontaktiopetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Ennen kandiseminaaria

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona Tieteellinen kirjoittaminen. Toim. Merja Kinnunen ja Olli Löytty. Vastapaino, 2002.

Lisätietoja

Mikäli opiskelija tekee myös yleisen historian aineopinnot, joihin kuuluu vastaavanlainen kurssi (Keskusteleva historia 5 op), voi hän halutessaan korvata kurssin suorittamalla kohdasta A4 5 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3 Kulttuurihistorian metodologia (Kulttuurihistoria)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma