Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT4015 Erilaiset oppimisymäristöt terveysalan koulutuksessa - EleneIP 8 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Leena Salminen

Yleiskuvaus

Erilaiset oppimisymäristöt terveysalan koulutuksessa -Empowering learning environments in nursing education, EleneIP

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää internet-perusteisen opettamisen ja oppimisen mahdollisuudet terveysalan koulutuksessa
Opiskelija osaa hyödyntää simulaatiota ja sosiaalista mediaa opetuksessaan
Opiskelija tietää opetusmateriaalin laatimisen perusteet
Opiskelija ymmärtää kansainvälisen yhteistyön vaatimukset ja mahdollisuudet terveysalan opettajan työssä

Sisältö

Opetusteknologia
Internet-perusteinen opetus
Sosiaalinen media terveysalan koulutuksessa
Simulaatio- ja mobiilipedagogiikka
Opetusmateriaalin laatiminen ja sen arviointi
Kansainvälinen yhteistyö terveysalan koulutuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Seminaarityöskentely sisältää verkkotyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmä- ja verkkotyöskentely ja niihin liittyvät harjoitustyöt

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bradshaw MJ. & Lowenstein AJ. 2011.Innovative Teaching strategies in Nursing and related Health Professions. 5th edition. Jones and Barlett Publishers. Sudbury, Massachusetts.

Petty G. 2006. Evidence-Based Teaching: A Practical Approach. Nelson Thornes Ltd, UK.

Rosenberg P, Silvennoinen M, Mattila M-M & Jokela J. 2013. Simulaatio-opiiminen terveydenhuollossa. Fioca Oy. Otavan Kirjapaino OY. Keuruu.

Stolt M, Lehtonen N & Salminen L. 2010. Sosiaalinen media ja terveysalan koulutus. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:59/2010. Turun yliopisto, Turku.

Nurmela S & Suominen R. (2011) Verkko-opettaja. WSOYpro Oy. Helsinki.

Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus n. 150 sivua.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan kansainvälisenä opetuksena, ja opettajina käytetään myös kansainvälisiä opettajia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet