Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT4014 Hoitotieteen didaktiikka ja opetusharjoittelu 3 8 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Leena Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee terveysalan koulutuksessa ja terveydenhuollossa tapahtuvan näyttöön perustuvan oppimis-, opetus- ja kehittämistoiminnan
Opiskelija osaa toimia suunnitelmallisesti, joustavasti ja yhteistyökykyisesti terveysalan koulutuksen ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa opettajana

Sisältö

Oppimis- ja opetustoiminnan ja siihen sisältyvän kehittämishankkeen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Projektityöskentely
Opettajuuteen kasvun reflektio
Laadunhallinta ja koulutuksen arviointi opetustyön kehittämisen välineenä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja niihin liittyvät harjoitustyöt sekä hyväksytty opetusharjoittelun suunnittelu, toteutus ja arviointi, harjoittelun raportointi sekä hyväksytty toisen saman vaiheen opiskelijan toiminnan analyysi ja arviointi.
Hyväksytty lopputentti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimis- ja opetustoimintasuunnitelmien sekä kehittämishankkeen laadinnan edellyttämä materiaali.

*Lopputenttikirjallisuus

*DeYoung S. 2009. Teaching Strategies for Nurse Educators. 2nd edition. Pearson Prentice Hall, Canada.

*Lindblom-Ylänne S & Nevgi A. 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOY,Helsinki.

McDonald ME. 2007. The Nurse Educator's Guide to Assessing Learning outcomes. 2nd edition. Jones and Bartlett Publishers. Canada.

* Opintojakson alussa sovitut ajankohtaiset artikkelit (n.100 sivua)

Muu ajankohtainen kirjallisuus.

Lisätietoja

Opintojaksoon sisältyvä kansainvälisyys: Opintojaksolla käytettävä materiaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen ja opinnoissa käytetään vierailevia kansainvälisiä opettajia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet