Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3205 Hoitotieteen didaktiikan tutkimus ja raportointi 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Leena Salminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa raportoida hoitotieteen didaktiikan tutkimuksia eri julkaisu- ja raportointitavoin.

Sisältö

Hoitotieteen didaktiikan tutkimuksen menetelmiä
Tutkimustyön julkaisu (abstrakti, posteri, artikkeli, kongressiesitykset)

Toteutustavat

Luennot 10 t.
Pienryhmä- ja verkkotyöskentely 20 t.
Pienryhmätyöskentely toteutetaan osittain englanninkielisenä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmä- ja verkkotyöskentely ja harjoitustyö.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kansanen, P., Uusikylä, K. (toim.) 2004. Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. PS-kustannus. Jyväskylä.

Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus n. 100 sivua.

Lisätietoja

Pienryhmätyöskentely toteutetaan englanninkielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet