Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5403 Tieteellinen laskenta I 4 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, ilm. myöh.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Jonkin ohjelmointikielen taito, differentiaaliyhtälöiden perusteet.

Yleiskuvaus

Kurssi on johdatus tieteelliseen laskentaan. Kurssi nojautuu
MATLAB/Python-ohjelmointiympäristöön, jota käytetään matemaattisten ongelmien numeeriseen ratkaisemiseen.

Osaamistavoitteet

MATLAB/Python-ohjelmointiympäristön käyttötaidon omaaminen erilaisissa numeerisissa tehtävissä

Sisältö

MATLAB/Python-ohjelmointiympäristön käyttö mm.
funktioiden graafisessa esittämisessä (pinnat, korkeuskäyrät) sekä lineaaristen ja epälineaaristen yhtälöiden ratkaisemisessa numeerisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Lindfield-Penny: Numerical methods using MATLAB 2nd ed.

Lisätietoja

Matematiikan koulutusohjelman opiskelijat voivat sisällyttää kurssin tietojenkäsittelytieteiden opintoihin suorittaessaan opinnot matematiikan opintovaatimusten mukaan. Kurssi ei voi sisältyä samaan
tutkintoon opintojakson Matematiikan menetelmäkurssi I:n kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
M3
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biolääketieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Sovellettu matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede