Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1004 JOHDATUS MONIKULTTUURISUUTEEN 6 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Marjut Anttonen, sosiaalitieteet

Osaamistavoitteet

Kurssin luento-osuuden jälkeen opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan ja teoreettiset näkökulmat. Itsenäisesti tehdyn pienimuotoisen harjoitustyön ja pienryhmätyöskentelyn jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Sisältö

Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka luento-osiossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin. Itsenäistä työskentelyä varten opiskelija valitsee kurssin alussa annetuista artikkeleista yhden, kirjoittaa sen perusteella pienimuotoisen harjoitustyön ja esittelee sen pienryhmässä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 45 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa luennot ja kirjallisuus ja harjoitustyön hyväksytty suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 1-5. Harjoitustyön arviointi hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot.
  JA
 2. Anttonen, Marjut 1999: Etnopolitiikkaa Ruijassa. (Käsitteitä ja näkökulmia, luvut 4-6), sivut 196–257.
  JA
 3. Eriksen, Thomas Hylland 2007: Globalization. The key concepts.
  TAI
  Vertovec, Steven 2009: Transnationalism. Key ideas.

Aineistot harjoitustyötä varten ilmoitetaan luentokurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet