Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO020009 Henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiä 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
HTM Eija Vuorio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Case- ja harjoituspainotteisen opintojakson suoritettuaan opiskelija syventää ymmärrystään henkilöstöjohtamisen monimuotoisuudesta. Hän osaa hakea tietoa ja ratkaista henkilöstötyössä esille tulevia haasteita sekä ennakoivin että korjaavin keinoin. Hän pystyy myös hahmottamaan vaihtoehtoisten ratkaisujen merkitykset organisaation ja ihmisten johtamisessa.

Sisältö

Opintojaksoilla syvennytään henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojaksolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos