Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023474 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
VTM Milla Salin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä äitien työssäkäyntiin liittyvät keskeiset kysymykset kansainvälisesti vertailevasta näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, miksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä nyky-yhteiskunnissa, miten työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteeseen on eri yhteiskunnissa vastattu esimerkiksi sosiaalipolitiikan keinoin sekä miten nämä käytetyt keinot ovat yhteydessä äitien työssäkäynnin valintoihin.

Toteutustavat

Kirjallinen tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Esping-Andersen, Gøsta (2009) The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles. Polity Press: Cambridge.

2. Lewis, Jane (2009) Work-Family Balance, Gender and Policy.

3. Scott, Jacqueline; Crompton, Rosemary & Lyonette, Clare (eds.) (2010) Gender Inequalities in the 21st Century. New Barriers and Continuing Constraints. Edward Elgar: Cheltenham. HUOM. KIRJASTA TULEVAT VAIN SEURAAVAT OSIOT: Part II Occupational Structures and Welfare Regimes (s. 83-149) JA Part III The Challenge of Integrating Family and Work (s. 151-212).

 

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos