Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO020007 Esimies- ja alaistaidot 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
PsM, KM Hanna Heinonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää opintojakson jälkeen, miten esimies- ja alaistaidot ovat toisiaan täydentäviä ja miten niitä voidaan kehittää. Opiskelija osaa määritellä esimies- ja alaistaidot sekä työyhteisötaidot. Opiskelija ymmärtää johtajuuden vaihtoteorian (LMX) esimies-alais -vuorovaikutuksen kuvaajana. Lisäksi opiskelija ymmärtää esimies- ja alaistaitojen kehittämisen ongelmat sekä luottamuksen, sitoutuneisuuden ja psykologisen sopimuksen esimies-alaissuhteiden rakentajina.

Sisältö

Esimiestaitojen ja alaistaitojen, työyhteisötaitojen määrittely,
johtajuuden vaihtoteoria (LMX) esimies-alais vuorovaikutuksen kuvaajana,
esimies- ja alaistaitojen kehittämisen ongelmat,
luottamus, sitoutuneisuus ja psykologinen sopimus esimies-alaissuhteiden rakentajina.

Toteutustavat

6 luentoa ja 6 pienryhmätuntia (opiskelijat jaettuna 3 ryhmään)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen harjoitustyö yksin tai parityönä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Soili Keskinen 2005. Alaistaito. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Polemia-sarja, www.kaks.fi

2. Ilies, R., Nahrgang, J. & Morgeson, F. 2007. Leader-Member Exchange and Citizenship Behaviors: A Meta-Analysis. Journal of Applied psychology, vol 92, no 1, 269-277.

3. Sanna Laulainen 2010. “Jos mittää et anna niin mittää et saa” Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. Dissertations in Social Sciences and Business Studies no 9. Itä-Suomen yliopisto. Sivut 13-52.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos