Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1009 KULTTUURINEN MONINAISUUS KOULUTUKSEN KENTÄLLÄ 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Marjut Anttonen, sosiaalitieteet

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä koulutuksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintokokonaisuuden valinnainen luentokurssi, jolla käsitellään kulttuurista moninaisuutta eli diversiteettiä laajasti ymmärrettynä (mm. etnisyys, kieli, uskonto) erilaisissa oppimisympäristöissä sekä erilaisia taustoja edustavien oppilaiden ja opettajien näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa luennot ja kirjallisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Suositellut suoritusajankohdat

sl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan erikseen luentojen alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet