Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0235 Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Sakari Ollitervo

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa valmiuksia lähestyä kulttuuristen kohtaamisten luonnetta ja kulttuurien välisten suhteiden muotoja historiallisesta näkökulmasta.

Sisältö

Kulttuurisia kohtaamisia tarkastellaan uuden ajan alun, modernin orientalismin ja 1900-luvun populaarikulttuurin kontekstissa.

Toteutustavat

kirjallinen tentti tai essee

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään jompikumpi kirjapaketeista.

1. Dyer, Richard: White. 1997, 256 s.; Said, Edward W.: Orientalismi. 2011, 398 s.

2. Burke, Peter: Cultural Hybridity. 2009, 142 s.; Davis, Natalie Zemon: Trickster Travels. A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds. 2006, 432 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma