Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1012 MONIKULTTUURISUUDEN JUURET 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Essi Huuhka, eshuuh(a)utu.fi, ja Aleksi Huhta, alehuh(a)utu.fi

Osaamistavoitteet

Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään nykyisin hyvin ajankohtaisen ja kiistanalaisen monikulttuurisuuden pitkää historiaa ja sisältöä eri aikoina ja eri ympäristöissä.

Sisältö

Kurssin pääpaino on ajatuksessa, että monikulttuurisuus ei ole uusi ilmiö, vaan ihmiset ovat kautta aikojen liikkuneet ja eläneet kulttuurisesti moninaisissa yhteiskunnissa. Kurssilla käsitellään erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltain siirtolaishistoriaa sekä Suomen monikulttuurisuutta 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla. Lisäksi tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Kurssi koostuu 14 tunnista luentoja ja seminaareja (pienryhmätöitä). Luentokuulustelua varten luetaan myös kolme tieteellistä artikkelia, jotka ilmoitetaan kurssilla. Jos opiskelija haluaa laatia lisäsuorituksena esseen, asiasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan luentojen alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet