Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO020006 Työelämä ja työhyvinvointi 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Professori Jyrki Liesivuori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opintojakson jälkeen kokonaiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä yksittäiselle ihmiselle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Opiskelija ymmärtää muutokset työssä ja työelämässä, työhyvinvoinnin kokonaisuuden, kriittiset siirtymät työelämänkulussa, työolot ja työympäristön työhyvinvointia luotaessa, aivojen ja työn väliset suhteet, työterveyden ammattitaidon tuen sekä työhyvinvoinnin johtamisen ja vaikuttavuuden.

Tämä helpottaa opiskelijan siirtymistä työelämään, minkä moninaisuus vaatimuksineen ja mahdollisuuksineen ei sisälly muuhun substanssiopetukseen. Opiskelijan välityksellä yleinen asenne ja ymmärrys sekä tietous työhyvinvoinnista siirtyy heidän tuleviin työpaikkoihinsa ja heijastuu niihin hyvinvointina ja tuottavuutena. Pitkällä aikavälillä tämä edistää koko työelämän laatua.

Sisältö

Muutokset työssä ja työelämässä
Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Kriittiset siirtymät työelämänkulussa
Työolot ja työympäristö työhyvinvointia luomassa
Aivot ja työ
Työterveys ammattitaidon tukena
Työhyvinvoinnin johtaminen ja vaikuttavuus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luento-opetus 20h
Ryhmätyö 4h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4.9., 12.9., 18.-19.9.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Netistä löytyvät valitut julkaisut

2. Luennoilla käsitelty materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos