Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023473 Työoikeuden perusasiat 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
OTK, KTM Jari Murto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuuden opiskelija ymmärtää opintojakson jälkeen pääpiirteet palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääsisälllön sekä ymmärtää yritystasoista normituksen, yhteistoimintamenettelyn ja paikallisen sopimisen lähtökohdat.

Sisältö

-Työoikeuden systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä oikeusperiaatteet
-Työoikeuden normien soveltamisala
-Työoikeuden normijärjestelmä
-Individuaalisen työoikeuden pääpääkohdat
-Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat; työehtosopimusoikeus ja työrauhavelvollisuus
-Yritystasoinen normituksen pääkohdat, henkilöstön osallistuminen ja yhteistoiminta sekä paikallinen sopiminen

Toteutustavat

Luento-opetus (18 t): prof. Martti Kairinen 9 t, OTK, KTM Jari Murto 6 t ja OTM Johannes Lamminen 3 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos