Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO020012 Työmarkkinat ja työpolitiikka 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
VTT, tutkijatohtori Paul Jonker-Hoffrén
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee opintojakson jälkeen Suomen työmarkkinapolitiikan keskinäiset piirteet. Hän osaa soveltaa teoriaa ajankohtaisiin työmarkkinapolitiikan asioihin ja tietää keskinäisiä eroja Suomen ja muiden Euroopan maiden työpolitiikan välillä.

Sisältö

Luennoilla perehdytään Suomen työpolitiikan historiaan, kehitykseen ja nykypäivään. Lisäksi tutustutaan työmarkkinoiden toiminnan keskeisiin piirteisiin, instituutioihin ja toimijoihin. Suomen työpolitiikan ja työmarkkinoiden erityispiirteitä tarkastellaan suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Koistinen, Pertti (2014):Työ, työvoima & politiikka.

2. Kurssilla ilmoitettavat artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos