Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO020008 Henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja käytänteet 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
HTM Eija Vuorio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet ja osa-alueet. Näiden kautta hän hahmottaa henkilöstöjohtamisen monimuotoisen kokonaisuuden sekä käytännön henkilöstöjohtamisen vaikutukset organisaation tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin sekä työelämän laatuun.
Opiskelija osaa opintojakson käytyään perusteet mm. henkilöstösuunnittelusta, rekrytoinnista, osaamisen kehittämisestä, suoritusten johtamisesta ja palkitsemisesta, yhteistoiminnasta, henkilöstön hyvinvoinnin edistämisestä ja henkilöstöraportoinnista.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja niihin liittyvät käytänteet: henkilöstöjohtamisen perusteet, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, osaamisen kehittäminen, suoritusten johtaminen ja palkitseminen, yhteistoiminta, henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja henkilöstöraportointi menestyksekkään henkilöstöjohtamisen välineenä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Eri luennoitsijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lv. 2015-2016

1.Kauhanen, Juhani, (2012): Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Helsinki: SanomaPro.

2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali ja erikseen nimettävä kirjallisuus.

Lv. 2014-2015

1.Kauhanen, Juhani, (2010 tai uudempi e-kirja): Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOYpro, Helsinki

2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali ja erikseen nimettävä kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos