Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023475 Työelämän ajankohtaisia aiheita 2 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
HTM Eija Vuorio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita opintojakson jälkeen työelämän ajankohtaisaiheiden kautta työelämän kokonaisuuden lainalaisuuksia ja monimuotoisuutta.

Sisältö

Kurssi muodostuu itsenäisistä, ajankohtaisia työelämäteemoja käsittelevistä erillisistä asiantuntijaluennoista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijoiden erikseen ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos