Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0493 A3. MODERNI AIKAKAUSI SUOMEN YHTEISKUNTAHISTORIASSA 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Timo Myllyntaus
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Historian perusopinnoista vähintään P3.2.

Osaamistavoitteet

Osio vahvistaa opiskelijan Suomen poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten kehityslinjojen sekä maamme kansainvälisten suhteiden tuntemusta.

Sisältö

Luento- ja kirjallisuusosuus tarkastelevat Suomen kehitystä sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskunnaksi, agraarisesta omavaraistaloudesta jälkiteolliseksi vaihdantataloudeksi sekä eräästä Euroopan köyhimmästä ja kirjoitustaidottomammasta kansasta yhdeksi maanosan vauraimmista ja koulutetuimmista kansoista. Pitkien rakenteellisten kehityslinjojen lisäksi osiossa käsitellään historian käännekohtia ja elämänmuotojen muutoksia. Osion suoritus muodostuu luentokurssista ja sitä täydentävästä lukupaketista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus 16 tuntia sekä oheiskirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Aktiivinen luentojen seuraaminen, annettuun kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjallinen luentokuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

2. vuoden SL 1

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusvaihtoehdot, joista valitaan yksi kohta kirjalliseen luentokuulusteluun:

 1.   Max Engman, Pitkät jäähyväiset: Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen 2009, Suomalaisen arjen suuri tarina [toim.: Kai Häggman et al.; kirjoittajat: Anu-Hanna Anttila et al.]. Helsinki : WSOY, 2010.

 2.   Aunesluoma, Juhana, Vapaakaupan tiellä. Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan. 2011.

3.   Kirby, David, A Concise History of Finland, 2006, ss. 68-343 ja Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi, 2011.   

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
SUOMEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Suomen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma