Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7036 Laboratoriokurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jaani Tuura
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Oppilastöiden suunnittelu ja toteutus sekä kouluopetukseen sopivien uusien demonstraatiovälineiden suunnittelu ja rakentaminen.

Sisältö

Laaja-alaisia projekteja fysiikan eri osa-alueilta käyttäen hyväksi tietoverkkoja sekä alan julkaisuja.

Toteutustavat

Pienryhmätyöskentely ja projektipalaverit (noin kerran kuukaudessa). Kurssiin ei sisälly kuulustelua; suullinen ja kirjallinen raportointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Valmiit projektit ja essee opiskelijan valitsemasta artikkelista

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fysiikan opetusalan julkaisut

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet