Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TÄHT5001 Tähtitiede 1 5 op
Vastuutaho
Tähtitiede
Vastuuhenkilö
Silja Pohjolainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
FFYS5009 Fysiikka 1
FFYS5010 Fysiikka 2
FFYS5011 Fysiikka 3
FFYS5012 Fysiikka 4

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää havaitsevan tähtitieteen perusteita ja osaa laskea tähän liittyviä peruslaskuja. Hän tuntee Aurinkokunnan kohteiden perusrakenteen ja niiden liikkeen perusteita. Opiskelija ymmärtää tähtien perusrakenteen ja niiden kehityksen, sekä kaksoistähtien välisen vuorovaikutuksen. Opiskelija tuntee tähtitieteen perusterminologian ja pystyy selittämään, mitä erikoistermit tarkoittavat.

Sisältö

Taivaanpallo ja sen koordinaatistot, havaintovälineet, fotometriset peruskäsitteet, säteilymekanismit, kahden kappaleen ongelma, Aurinkokunnan rakenne, tähtien rakenne ja kehitys. Kurssiin kuuluu 3 tähtitieteen CLEA-demoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

25% laskuharjoituksista, min 2 demoa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali. Kirjallisuus: Karttunen, Donner, Kröger, Oja ja Poutanen: Tähtitieteen perusteet, 4. painos (2003) tai uudempi.

Lisätietoja

Ei kelpaa samaan tutkintoon tai opintokokonaisuuteen kurssin FFYS4360 Tähtitieteen peruskurssi II kanssa. Kurssi soveltuu astrobiologian sivuaineopintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
TÄHT5001 Tähtitiede 1
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet