Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TÄHT5003 Tähtitieteen historia 5 op
Vastuutaho
Tähtitiede
Vastuuhenkilö
Aimo Sillanpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Ei esitietovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tutustuttaminen luonnontieteiden ja erityisesti tähtitieteen historiaan ja tärkeisiin luonnontieteellisen maailmankuvamme muutoksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalle hahmottuu nykyinen kuvamme maailmankaikkeudesta, sen rakenteesta, synnystä ja kehityksestä.

Sisältö

Muinaisten kansojen tähtitiede ja ymmärrys maailmankaikkeudesta, antiikin ja keskiajan tiede, kopernikaaninen vallankumous, aika, Linnunrata, galaksit ja kosmologia sekä elämä maailmankaikkeudessa. Lisäksi käsitellään tähtitieteen havaintolaitteiden kehitystä ja tulevaisuutta sekä suomalaisen tähtitieteen historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hannu Karttunen, Vanhin Tiede, Aimo Sillanpää & Rami Rekola, Tähtitieteen Historia (kurssimoniste).

Lisätietoja

Ei hyväksytä samaan tutkintoon tai opintokokonaisuuteen kurssin FFYS4359 Tähtitieteen peruskurssi I kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet