Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TFYS6007 Fysiikka ja geometria II 4 op
Vastuutaho
Teoreettinen fysiikka
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Pellonpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa klassisen kenttäteorian ja siihen liittyvän differentiaaligeometrian tuntemuksen. Opiskelija tietää miten hydrodynamiikka, sähkömagnetismi ja gravitaatio esitetään geometrisesti kenttäteorioina. Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan muodostaa Eulerin-Lagrangen yhtälöt klassisille kentille ja osaa soveltaa niitä erityisesti sähködynamiikkaan sekä gravitaatioon.

Sisältö

Hydrodynamiikan alkeet. Navierin-Stokesin yhtälö ja KdV-yhtälö. Maxwellin yhtälöt differentiaalimuotoina. Integrointi monistolla, yleistetty Stokesin lause ja Maxwellin yhtälöitten integraalimuoto. Varauksen ja energian säilyminen. Maxwellin yhtälöt Minkowskin avaruudessa, kenttätensori ja viritystensori. Maxwellin yhtälöiden muuntuminen Poincaren muunnoksissa. Varatun hiukkasen liike. Lagrangen kenttäteorian alkeet. Energia-impulssitensori. Mittamuunnokset. Aaltoyhtälön sovelluksia sähkömagnetismiin ja gravitaatiosäteilyyn. Konnektio, kovariantti derivaatta, kaarevuus ja Einsteinin yhtälö. Varattu musta-aukko. Osittaisdifferentiaaliyhtälöt suihkumonistojen alimonistoina. Lagrangen kenttäteorian alkeet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Laskuharjoituksista laskettava vähintään 25 %.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

J.-P. Pellonpää: Fysiikka ja geometria, eKirja (https://www.doria.fi/handle/10024/94231)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet