Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7035 Kehittyvä fysiikan opettaja 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jaani Tuura
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja tuottamaan oppimateriaalia, jossa on otettu huomioon fysiikan opetuksen tutkimuksen viimeisimpiä tutkimustuloksia. Lisäksi hän osaa soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa fysiikan opetuksessa. Opiskelijalla on näkemys fysiikan opetukseen liittyvien erilaisten näkökulmien vaikutuksista opetuksen sisältöön.

Sisältö

Kurssin teemaksi valitaan jokin fysiikan osa-alue, joka käsitellään alueen opettamisen kannalta mahdollisimman laajasti. Osallistujat pääsevät itse vaikuttamaan aihepiirin valintaan. Kurssin osana on teknologiaa hyödyntävien demonstraatioiden suunnittelu (2 kpl) raportteineen ja opetettavan aineksen analyysi fysiikan opettamisen eri näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 70 t

Monimuoto-opetuksena toteutettava kurssi, johon sisältyy n 14 h lähiopetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin neljän osion hyväksytty suorittaminen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet