Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TFYS6008 Kvanttikokeet 4 op
Vastuutaho
Teoreettinen fysiikka
Vastuuhenkilö
Tom Kuusela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija käytännön kokeita tekemällä kvanttimekaniikan perusilmiöihin käyttäen kohteena eritysti erilaisia fotonien polarisaatiotiloja. Kurssilla opiskelija perehtyy fotonien mittauksissa tarvittaviin peruskomponentteihin ja mittalaitteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, miten valmistetaan ja mitataan puhtaita, sekoitettuja ja kietoutuneita polarisaatiotiloja. Opiskelija osaa myös tehdä tilojen täydellisen karakterisoinnin vaatimat tomografiset mittaukset ja konstruoida tilan tiheysmatriisin, arvioida kietoutuneiden tilojen laatua Bellin epäyhtälöiden kautta sekä määrittää tilojen puhtauden.

Sisältö

Kahdeksan työtä kvanttioptiikan alalta.

Toteutustavat

Johdantoluennot ja käytännön harjoitustyöt kvanttioptiikan laboratoriossa. Ohjatun työvuoron kesto 3 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Suullinen kuulustelu kutakin työtä aloitettaessa. Töiden vaatimien mittausten suorittaminen. Kirjalliset työselostukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohje

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet