Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TFYS6004 Kvanttimekaniikka II 9 op
Vastuutaho
Teoreettinen fysiikka
Vastuuhenkilö
Pekka Lahti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kvanttimekaniikan kokonaiskuvan laajentaminen ja syventäminen.

Sisältö

Hilbertin avaruuksien alkeisteoriaa. Kvanttimekaniikan perusta. Evoluutio ja mittaus. Yhdistetyt systeemit. Galilei-objekit ja niiden perussuureet (paikka, liikemäärä, kiertoimpulssi, spin, energia) sekä kytkeytyminen sähkö- ja magneettikenttiin. Perusesimerkkejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Tenttioikeus edellyttää, että 25% demoista on laskettu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Lisätietoja

Keväällä 2015 kurssi luennoidaan lukuvuoden 2013-2014 opinto-oppaan kuvauksen mukaisesti 10 op laajuisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet