Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5197 Katalyytti - Kemian orientoivat opinnot I 2 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Ari Lehtonen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kemian laitoksen tarjoamaan opetukseen ja laitoksella tehtävään tutkimukseen ja osaa suunnitella omia pääaine- ja sivuaineopintojaan.

Sisältö

Vain kemian koulutusohjelman uusille opiskelijoille. Kurssi on tarkoitettu johdattelevaksi opintojaksoksi opintojaan aloittaville kemian opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan kemian laitoksen tutkimukseen ja tutkimusryhmiin sekä laitoksella työskentelevään henkilökuntaan. Kemian laitoksen henkilökunta esittelee oman alansa opetusta ja tutkimusta sekä laitoksen tutkimuksen vahvuusalueisiin liittyviä asioita.
Kurssin yhteydessä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Toteutustavat

Osallistuminen orientaatioviikon ohjelmaan sekä I periodin aikana järjestettäviin tutustumistilaisuuksiin, kemian laitoksen yhteisöllisyystapahtumiin ja Kemian Kevät-tapahtumaan. eHopsin laatiminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kurssi on joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet