Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5173 Aineenopettajan pro gradu -tutkielma 20 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Opintolinjan professori
Edeltävät opinnot
LuK-tutkinto suoritettu.

Osaamistavoitteet

Hyväksytyn erikoistyöselostuksen jälkeen tutkimuksen aihepiiristä kirjoitetaan pro gradu -tutkielma, jossa kuvataan työn taustaa, siihen liittyvää omakohtaista työtä ja esitetään saavutetut tulokset johtopäätöksineen. Lopuksi pro gradu -tutkielman aihepiiristä kirjoitetaan ns. kypsyysnäyte.

Sisältö

-

Toteutustavat

Pro gradu -tutkielman laatiminen. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kypsyysnäyte ja pro gradu -tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kypsyysnäyte: hylätty tai hyväksytty

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet