Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5156 Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin opintolinjan syventävien opintojen harj.työt 10 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Timo Ala-Kleme
Edeltävät opinnot
Kemian aineopintojen harjoitustyöt ja LuK-harjoitustyö tehty.

Osaamistavoitteet

Harjoitustöiden tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia itsenäiseen työhön, lisätä kokeellista ja menetelmällistä osaamista sekä auttaa omalle erikoisalalle suuntautumisessa.

Sisältö

Harjoitustyöt koostuvat yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta, jotka keskittyvät, opiskelijan kiinnostuksen mukaan, johonkin opintolinjalla käynnissä olevaan tutkimukseen. Töiden aihepiirit liittyvät orgaanisten tai epäorgaanisten materiaalien kemiaan, nanokemiaan, analyyttiseen, fysikaaliseen tai epäorgaaniseen kemiaan, spektroskopiaan ja laskennallisiin menetelmiin. Syventävien opintojen harjoitustyö voi myös toimia johdantona erikoistyölle. Työ tehdään itsenäisesti työnohjaajan valvonnassa. Harjoitustyö sisältää kokeellisen työn, työselostuksen ja kokeellisesta työstä pidettävän lyhyen esitelmän.

Toteutustavat

Noin kuuden viikon mittainen harjoitustyöjakso

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyväksytty kokeellinen työ, työselostus ja esitelmä

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet