Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6000 Aineen mikro- ja nanorakenteen kuvantamismenetelmät 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
N. N. ja Markku Heinonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet yleisimpien, erityisesti soveltavassa materiaalitutkimuksessa käytettävien menetelmien ja laitteistojen käyttöön. Opiskelija tutustuu kurssilla mittaustekniikoihin, joiden avulla voidaan kartoittaa erityisesti pintojen ja pintakerrosten kemiallista ja topografista rakennetta mikroskooppisella ja atomaarisella tasolla. Luennoilla perehdytään ensin menetelmien fysikaaliseen taustaan ja laitteiston toimintaperiaatteeseen, minkä jälkeen tutustutaan laitteen toimintaan ja mittaustekniikkaan käytännön esimerkkien avulla laitedemonstraatioissa.

Sisältö

Kurssi on johdanto kokeellisiin menetelmiin, joita käytetään materiaalien kuvantamisessa. Luennoilla ja laitedemonstraatioissa perehdytään muun muassa seuraaviin mikroskopian ja spektroskopian menetelmiin: näytteen valmistus ja optinen mikroskopia, pyyhkäisyelektronimikroskopia (Scanning Electron Microscopy, SEM), energiaerotteinen röntgenanalyysi (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, EDX), atomivoimamikroskopia (Atomic Force Microscopy, AFM) ja Auger-elektronispektroskopia (Auger Electron Spectroscopy, AES).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Laiteharjoitukset 12 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

sekä hyväksyttävästi suoritetut laitedemonstraatiot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK-tutkinto

Kirjallisuus/Oppimateriaali

J.P. Eberhart: Structural and Chemical Analysis of Materials (Wiley & Sons), Luentomoniste.

Lisätietoja

Ei käy samaan tutkintoon kurssin SFYS4294 Materiaalititeteen tutkimusmenetelmät I kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet