Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6013 Materiaalitieteen peruskurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarkko Leiro
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Fysiikan tai kemian perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssi on johdatus materiaalitieteeseen, joka on monitieteinen ala sisältäen liittymäkohtia fysiikkaan, materiaalitekniikkaan, kemiaan ym. Kurssin tavoitteena on ymmärtää erityyppisten materiaalien tärkeimpiä yleisiä ominaisuuksia ja niiden fysikaalisia perusteita.

Sisältö

Kurssin ensimmäisessä osassa käsitellään materiaalitieteen luonnetta, tutkimuskohteita ja menetelmiä sekä yleisimpiä materiaaleja, niiden ominaisuuksia ja käyttökohteita. Seuraavaksi tutustutaan biomateriaaleihin, mm. niiden ominaisuuksiin ja hyödyntämiseen sekä yleisemmin kiinteän aineen rakenteen vaikutukseen sen mekaanisiin ominaisuuksiin. Lopussa tarkastellaan mm. materiaalien lujuus- ja sitkeysominaisuuksia vetokokeiden valossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Loppukuulustelu sekä hyväksyttävästi suoritetut laskuharjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

Lisätietoja

Ei hyväksytä samaan opintokokonaisuuteen tai tutkintoon kurssin SFYS4289 Materiaalitiede I kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet