Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7040 Työharjoittelu 0–6 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Työharjoitteluun harjoittelijalle nimetään vastuuhenkilö. Harjoitteluseminaarin vastuuhenkilö on Jaani Tuura.

Yleiskuvaus

Harjoittelu tehdään yrityksessä tai fysiikan ja tähtitieteen laitoksella. Yrityksessä tehty työ kelpuutetaan harjoitteluksi, jos työ vaatii fysikaalisten tieteiden osaamista. Harjoittelusta saa opintopisteitä 2 op harjoittelukuukautta kohden.

Osaamistavoitteet

Harjoittelun aikana harjoitellaan työelämätaitoja ja opiskeltujen taitojen käyttöä työelämässä. Tärkeimpiä työelämätaitoja ovat mm. kommunikointi- ja viestintätaidot suomeksi ja englanniksi, ryhmätyötaidot, tiedonhankintataidot, ongelmanratkaisutaidot, oman alan tehtävien käytännön taidot, projektin hallintataidot, organisointi- ja koordinointitaidot.

Sisältö

Työhön perehdyttäminen, työhön osallistuminen, loppuraportti ja lyhyt suullinen esitys harjoitteluseminaarissa harjoittelun jälkeen.
Harjoitteluseminaari järjestetään syksyllä, noin kerran kahdessa viikossa yksi tunti. Harjoittelija pitää esityksen omasta harjoittelustaan yhdellä seminaarikerralla ja esityksen kesto on noin 20 minuuttia. Harjoitteluseminaarin kuunteluun saavat osallistua kaikki opiskelijat, mutta erityisesti se on kohdennettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille oppimistilaisuudeksi siitä, mihin opiskelulla tähdätään ja minkälaisia valmiuksia töissä tarvitaan.

Toteutustavat

Työskentely ja seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Harjoitteluraportti ja lyhyt suullinen esitys.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Harjoittelua suositellaan 3.-5. vuoden opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet