Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5115 Spektroskopian perusteet 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää osallistuja kemiallisen spektroskopian perusteisiin, menetelmiin ja käyttöön molekyylien rakennetutkimuksessa ja analytiikassa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tärkeimmät spektroskopian osa-alueet: UV-VIS, IR ja NMR sekä massaspektrometria. Opetus käsittää luentojen lisäksi laitedemonstraatioita ja demonstraatioita, joissa käydään läpi ennalta annettuja kuhunkin spektroskopian lajiin liittyviä tehtäviä. Demonstraatioiden tarkoituksena on perehdyttää osallistuja omakohtaiseen tuntemattoman yhdisteen rakennemääritykseen spektrien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmäopetus 2 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Hyväksyttävä aktiivisuus demonstraatioissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lopulliseen arvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun arvosana sekä demonstraatioissa osoitettu aktiivisuus.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Luentomuistiinpanot, materiaalia Moodlessa.

2. Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S.; Vyvyan, J. A.: Introduction to Spectroscopy, Brooks/Cole, Belmont, USA.

3. Harwood, L. M.; Claridge, T. D. W.: Introduction to Organic Spectroscopy, Oxford University Press, New York, USA.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet