Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5120 Kemiallinen biologia 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa kuva kemian osuudesta modernissa molekylaaristen biotieteiden tutkimuksessa.

Sisältö

Käsiteltäviä aihealueita ovat biopolymeerien (nukleiinihapot, proteiinit ja oligosakkaridit) ja niiden rakenneyksikköjen kemian perusteet, biopolymeerien konjugaatit solubiologian tutkimusvälineinä, biopolymeerit lääkekehityksessä, aihiolääkestrategiat, array-teknologiat, DNA:n emäsmodifikaatiot, kombinatorinen kemia, katalyyttiset nukleiinihapot, proteomiikka ja glykobiologia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen Power-point esitykset, saatavana etukäteen verkon kautta.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet