Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5121 Materiaalikemia ja nanoteknologia 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Carita Kvarnström

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa esimerkkien avulla yleiskäsitys erilaisten materiaalien valmistuksesta, kemiallisista ominaisuuksista ja käyttösovellutuksista.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan materiaalien tutkimuksen ja nanoteknologian kehittymisen myötä syntyneisiin uusiin materiaalikemian sovellutuksiin. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi metallit, polymeerit, elektroniikan materiaalit, hybridimateriaalit, nanopartikkelit ja itsejärjestäytyvät nanorakenteet. Esimerkkien avulla selvitetään, miten kemian tutkimus on keskeinen osatekijä näiden alojen kehityksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjalliset tehtävät (4 kappaletta) sekä aktiivinen osallistuminen palautekeskusteluihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa jaettava materiaali

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet