Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6294 Talousmaantieteen kirjallisuus (p) 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii perustiedot talouden ja maantieteen välisistä suhteista ja nykyaikaisesta talousmaantieteestä. Teemoina ovat talouden dynamiikka (teknologia, kulutusketjut, epätasainen kehitys ja ympäristö), talouden toimijat (valtio, monikansalliset yhtiöt, työvoima, kulutus) ja talouteen liittyvät sosiaaliset kysymykset (kulttuuri, sukupuolisuus, etnisyys).

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään talouden ja maantieteen välisiin suhteisiin ja nykyaikaiseen talousmaantieteeseen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Coe, N.M., P.F. Kelly & H. Wai-Chung Yeung. Economic geography: A contemporary introduction. Blackwell, Oxford. 2007. ISBN 978-140-513-219-0

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies