Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6367 Aluemaantieteen kirjallisuus (p) 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tarkastelemaan, analysoimaan ja vertailemaan maailman suuralueita aluemaantieteellisestä näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija valitsee luettavaksi kaksi suuraluetta kuvaavaa kirjaa. Kirjat tutustuttavat käsiteltävän maanosan/alueen sisäiseen aluerakenteeseen, luonnon- että ihmismaantieteellisiin piirteisiin sekä alueiden kehitykseen ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Kirjoja lukiessa on hyvä kiinnittää huomiota eri maanosien ja alueiden välisiin eroihin esimerkiksi yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja taloudellisissa rakenteissa, kehityksessä, historiassa ja ympäristötekijöissä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK 2-3

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kaksi seuraavista eri alueita käsittelevistä teoksista:

Pohjois-Amerikka

1. Hardwick, S.W., F.M. Shelley & D.G. Holtgrieve: The Geography of North America. Environment, Political Economy, and Culture. Pearson Prentice-Hall. 2008. ISBN 0-13-009727-6 (tai uudempi painos)

Etelä-Amerikka

2. Clawson, D.L.: Latin America and the Caribbean. Lands and Peoples. McGraw-Hill. 2003/2004. 3rd ed. ISBN 0-07-252144-9. (tai uudempi painos)

Kaakkois-Aasia

3. Rigg, J.: Southeast Asia. The human landscape of modernization and development. Routledge. 1997. ISBN 0-415-12920-1 (hbk), ISBN 0-415-13921-X (pbk) tai 2. painos 2003. ISBN 0-415-25640-2 (nid.), ISBN 0-415-25639-9 (sid.).

Saharan eteläpuolinen Afrikka

4. Stock, R.: Africa south of the Sahara. A geographical interpretation. The Guilford Press. 2004. ISBN 1-57230-868-0. (tai uudempi painos)

Australia ja Uusi Seelanti

5. Robinson, G.M. et al.: Australia and New Zealand: economy, society and environment. Arnold. 2000. ISBN 0-340-72032-8 (hb), ISBN 0-340-72033-6 (pb). (tai uudempi painos)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies