Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6731 Ihmismaantieteen menetelmäkurssi (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jani Vuolteenaho

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ihmismaantieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin. Kurssin aikana opiskelija oppii käyttämään ihmismaantieteellisen tutkimuksen perusvälineistöä sekä hankkimaan, analysoimaan ja tulkitsemaan aineistoja.

Sisältö

Pienryhmätyöskentelyn ja itsenäisen työskentelyn avulla opitaan ja harjoitellaan menetelmien käyttöä kaupunki- ja aluetutkimuksessa. Opintojakson keskeistä sisältöä ovat mm. teksti- ja visuaalisten aineistojen tyypit sekä haastattelu- ja kyselyaineiston kerääminen ja analysointi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen ja vaadittavien harjoitustöiden tekeminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies